Оповестяване на резултатите от изследване на тема „Възможностите за жилищно настаняване на мигранти, на които са наложени алтернативни на задържането и създаване на база за застъпничество“. Екип ЦПП ноември 25, 2021

Оповестяване на резултатите от изследване на тема „Възможностите за жилищно настаняване на мигранти, на които са наложени алтернативни на задържането и създаване на база за застъпничество“.

Изследването е осъществено в рамките на проект „Прилагане на алтернативи на задържането в общността и намaляване на нерегулярността в миграционната система“, финансиран от Мрежата на европейските фондации (NEF) чрез Европейската програма за интеграция и миграция (EPIM) (01.05.2019 г.– 30.04.2021 г.)

Изследването на възможностите за настаняване на мигранти в нередовна ситуация в България разкрива постепенно свиващо се пространство. Достъпът до социални услуги, приемни центрове на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и общински жилища става все по-труден за лицата, получили международна закрила, което се отразява неблагоприятно и на шансовете на хората без документи. Настаняването в услуги, от своя страна, не се квалифицира като официална алтернатива на задържането. Ето защо частните жилища остават най-достъпната жилищна опция и единствената, която е предвидена като алтернатива в закона. „

Настоящето изследване се състои от два елемента, първият от които систематизира подходите в други страни-членки на ЕС и предлага нова теоретична рамка за анализ на проблема с жилищното настаняване на хората без документи. Втората част от изследването представя практиката в България към момента и предлага възможни следващи стъпки в краткосрочен и дългосрочен план.

Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската програма за интеграция и миграция (ЕПИМ), инициатива за сътрудничество на Мрежата на европейските фондации. Единствената отговорност за съдържанието на изследването, което ще бъде представено се носи от „Глас в България“ и съдържанието не отразява непременно позициите на NEF, EPIM или партньорските фондации.   

Двата документа на изследването в английски и българския варинат можете да прочетете тук:

Рамков документ с насоки за застъпничество: Настаняването като предпоставка за прилагане на алтернативи на задържането

Advocacy Paper: Accommodation as ATD Prerequisite

Рамков документ: Карта на възможностите за жилищно настаняване като предпоставка за прилагане на алтернативи на задържането

Mapping Paper: Accommodation as ATD Prerequisite

Вижте и видео запис от представянето на исзследването.