За ЦПП Екип ЦПП февруари 6, 2020
Нашата визия е:

Търсещите закрила, бежанци и мигранти на теритрорията на България да са с максимално защитени права, сигурен достъп до процедура за закрила, висок стандарт на прием и интеграция, с цел тяхното подпомагане да са градивна част от нашето общество.

Нашата дейност е:

Предоставяме безвъзмездни правни консултации на лица, търсещи убежище, бежанци и мигранти, както и представителство в административни и съдебни производства на национално и европейско равнище.

Управителен съвет

Заедно се стремим да осигурим стабилитет и развитие на организацията за постигане на нейните цели.

2
Диана Даскалова
Управител, адвокат
dessilavatodorovoa
Десислава Тодорова
Член на управителния съвет; Адвокат
5
Тодор Илиев
Член на управителния съвет, адвокат

Специализиран екип

Нашият екип от адвокати и специалисти в областта на правата на човека се стреми да защитава основните права и свободи на всеки човек. Акцентираме на индивидуалния и професионален подход.

Диляна Гитева
Експерт застъпничество; адвокат
1
Марин Нетков
Кейс мениджър, адвокат
3
Борислава Шаламанова
Адвокат, Административен сътрудник
4
Деси Кънчева
Експерт Фондонабиране и проекти
zornitsa-team-memeber
Зорница Гечева
Експерт Комуникации
диляна
Лидия Станулова
Дигитална комуникация
no-image
Петър Георгиев
Младши Експерт Застъпничество
Включи се
Водещи ценности

Да сме близко до хората и да рабoтим с тях с висока степен на доверие и етика

Да сме непрестанно учещи и развиващи се в експертиза и професионализъм

Да бъдем независими от, но в сътрудничество с държавата

Да търсим ефективни, разбираеми, иновативни канали за комуникация

Запознай се с Youtube каналът ни
Провеждаме застъпнически кампании и дейности, насочени към установяване на институционални и съдебни практики, както и на законодателство, които са в съответствие с международните и европейските стандарти, и към промяна на обществените нагласи.
Подпомогни нашата дейност като дариш
  • Fondatsia Tsentar za Pravna Pomosht – “Glas v Bulgaria” /Foundation Center for Legal Aid – Voice in Bulgaria
  • DSK Bank Bulgaria
  • BIC/SWIFT: STSABGSF
  • IBAN BG94STSA93000019238542
Искате да станете част от нашия екип
Присъединете се към екипа на Център за правна помощ в България като експерт, стажант, адвокат, доброволец.