Увеличаване прозрачността и отчетността в практиките за задържане на търсещи закрила и мигранти в България Екип ЦПП ноември 21, 2023

Увеличаване прозрачността и отчетността в практиките за задържане на търсещи закрила и мигранти в България

Период – 17 Август 2015 – 16 Август 2016 (12 месеца)

Име – Увеличаване прозрачността и отчетността в практиките за задържане на търсещи закрила и мигранти в България

Донор – Европейската Програма за интеграция и миграция (European Programme for Integration and Migration – EPIM) на Network of European Foundations (NEF)

Партньор – няма

Обща стойност – 21 180 евро

Кратко описание – Проектът спомогна за установяване на законност в практиките на задържане на мигранти съгласно принципите на европейското право чрез събиране и анализ на статистическа информация относно задържането в България посредством над 90 интервюта, изследване на съдебната практика и правна помощ на задържани.

Свързани материали: