Подкрепа на особено уязвими жени мигранти Екип ЦПП ноември 21, 2023

Подкрепа на особено уязвими жени мигранти

Период – 15 септември 2018 – 14 септември 2019 (12 месеца)

Име – Подкрепа на особено уязвими жени мигранти

Донор – Инициатива Oxford Aid for the Balkans (OXAB) към Университет Оксфорд, Великобритания

Партньор – няма

Обща стойност – 4,734.24 евро

Кратко описание – Целта на проекта e оказване на холистична подкрепа, вкл. чрез правна помощ, на особено уязвими жени мигранти в България, с цел овластяване и стабилизиране в общността.

Свързани материали: