ДА ПРОПРАВИМ ПЪТ – ОТ НАС ЗАВИСИ! Екип ЦПП ноември 17, 2020

ДА ПРОПРАВИМ ПЪТ – ОТ НАС ЗАВИСИ!

Кампания в подкрепа на законодателна инициатива за уреждане статута на хора без документи в България. Кои са тези хора и защо са в тази ситуация?

Подкрепете кампанията като подпишете петицията на посочения линк!

https://www.change.org/undocumented

ДА ПРОПРАВИМ ПЪТ – ОТ НАС ЗАВИСИ!

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Още за кампанията прочетете тук!

Център за Правна Помощ – Глас в България започва кампания в подкрепа на законодателна инициатива за уреждане статута на хора без документи в България –

ДА ПРОПРАВИМ ПЪТ – ОТ НАС ЗАВИСИ!

Става дума за нуждата от законова пътека за хора, които пребивават в България без разрешение за това (т.нар. недокументирани мигранти – лица без документи) да узаконят статута си. Във всички видове и модели в многото държави, които са приели такива закони, има критерии, на които кандидатите трябва да отговарят. Тази законова пътека е отделна от процедура за закрила или пък продобиване на право на пребиваване чрез брак или друго подобно основание. Тези хора попадат в затворен кръг – не могат да бъдат изведени от България, по правни, хуманитарни или практически причини – няма законово установен ред да получат документи – живеят нелегално в България изключени от всички системи на общестеното устройство.

Фондация Център за Правна Помощ – Глас в Бълагрия е част от Гражданско обединение „Равни БГ“. Обединението сплотява 30 граждански организации, които вярват в демократичните ценности и работят в сферата на защита на човешките права, уязвими групи, устойчиво развитие, застъпничество и др.

Обединението сплотява 30 граждански организации, които вярват в демократичните ценности и работят в сферата на защита на човешките права, уязвими групи, устойчиво развитие, застъпничество и др.

ОТ НАС ЗАВИСИ е първата кампания на Гражданско обединение „Равни БГ“ в рамките, на която всяка организация разработва своя кампания в свъответствие с дейността си.

ЦПП – Глас в България се включи именно с кампанията в подкрепа на законодателна инициатива за уреждане статута на хора без документи в България –

 ДА ПРОПРАВИМ ПЪТ – ОТ НАС ЗАВИСИ!

 Кои са тези хора и защо са в тази ситуация? Вижте историите разказани от самите тях  в линка към видео канала на ЦПП – Глас в България в YouTube.

 Подкрепете кампанията като подпишете петицията на посочения линк!

https://www.change.org/undocumented

БЛАГОДАРИМ ВИ!