Възможностите в ЕС за финансиране на частни програми за подкрепа в страните-членки Екип ЦПП юли 17, 2021

Възможностите в ЕС за финансиране на частни програми за подкрепа в страните-членки

Изследване  на Анджела Ваз – кандидат за магистърска степен в университета в Торонто и стажант в Център за правна помощ – Глас в България. Нейният фокус върху изследванията е кризата със сирийските бежанци, както и радикално-десните правителства на Полша и Унгария и тяхното отрицателно въздействие върху квотите за преместване на мигранти, определени от ЕС.

Частните програми за подкрепа са с дългогодишен успех в Канада и тепърва биват въвеждани в страните-членки на Европейския съюз в светлината на наплива от бежанци към Съюза от 2015 година насам. Тези програми са ключови за нарастването на законовите възможности за интеграция – икономическа, социална и правителствена. Тъй като са сравнително нова идея за Европа, те се прилагат по различен начин, обединени под шапката на частното спонсорство. И макар и задействането на такива програми в ЕС да е голяма първа стъпка, то остават много въпроси без отговор за страните, опитващи да въведат тези програми, като най-честият е финансирането и по-точно дали ЕС ще има допълнителни средства за разширяването на частните програми за подкрепа.

През 2014 година Европейският съюз дава начало на Фонд за убежище, миграция и интеграция (ФУМИ) с цел, справяне с високия брой търсещи закрила чужденци, влизащи в Европа. ФУМИ е замислен като временна програма за периода 2014 – 2020 година и разпределя общо 3.137 милиарда евро за седемгодишната си програма. Средствата се предоставят от ЕС на ФУМИ за съфинансирането на частни спонсорски програми и интеграция в страните-членки. Всички страни от Съюза, с изключение на Дания, участват в разпределянето на Фонда. Тъй като изпълнението на програма за частно спонсорство като алтернативна мярка е скъпо, ФУМИ съфинансира само разработването или разрастването на тези програми в страните-членки. Въпреки че финансирането вече не е налично, тъй като проектът приключва през 2020 година, съществуват и други възможности за членките, които тепърва опитват да въведат повече законови пътища за заселване на бежанци. Предвид епидемията от Ковид-19 и нуждата от достъп до оздравителни фондове, намирането на средства за подпомогната миграция може да се окаже трудно.

Новият Пакт за миграцията на Европейския съюз включва два варианта за разселване. Вторият от тях цели да презасели бежанци в страни, които не са изпълнили задълженията да ги приемат, като се предоставя допълнително финансиране за изпълняването на тези задължения. Изглежда България се е включила в това, но не е получила предложения до момента. През 2020 година Европейската комисия потвърждава отдадеността си в поддръжката си на националните частни програми за подкрепа чрез финансиране, изграждане на умения и споделяне на сведения. Крайният срок за кандидатстване е бил 30 Януари 2020 година. Поради непосредствено настъпилата пандемия от Ковид-19 обаче, според специалисти, способите за презаселване на бежанци, сред които финансиране на разселвания и спонсорство за приемане, може да не бъдат с приоритет в близкото бъдеще. През месец Април 2020 година Европейската комисия насърчава всяка държава-членка самостоятелно да продължи да развива спонсорските програми за бъдещи възможности за приемане.

През март 2021 година, Комисията и Комитетът на регионите на Европейския съюз стартират ново партньорство с цел повишаване на сътрудничеството и подкрепата за градове, региони и провинциални райони в интегрирането на заселващите се бежанци. Целта на партньорството е да повиши способността за приютяване на бежанци, както и да насърчи обмена на опит в сферите на интеграцията и подкрепата в общност. Новото партньорство е включено в Плана за действие по интеграция и включване 2021 – 2027 на Комисията и е окончателно приет на 24-и ноември 2020 година. То е част от инициативата „Градове и региони за интеграция“, която предоставя политическа платформа на европейски кметове и провинциални управници да обменят информация и да покажат положителни примери за интеграция и включване. И докато фокусът на новата инициатива е насочен към подкрепа за презаселването на мигранти, които вече се намират в ЕС, то концепцията за частното спонсорство също може да бъде приложена. ЕС е приканен да предостави повече финансиране чрез ФУМИ на общините и регионите, приемащи лица, търсещи закрила. Има възможност за допълнително разплащане и чрез Европейския социален фонд и Фонда за регионално развитие на Европейския съюз. Както обаче бе споменато по-рано, заради Ковид-19 голяма част от средствата за такива програми са временно спрени. Ще е най-добре да продължи да се гледа на ФУМИ,  Европейския социален фонд и Фонда за регионално развитие на Европейския съюз като допълните възможности за финансиране в близкото бъдеще.