Проучване относно слуховете за бежанците в българското общество и измежду бежанците Екип ЦПП ноември 26, 2020

Проучване относно слуховете за бежанците в българското общество и измежду бежанците

Бежанският консултативен съвет (БКС) при ВКБООН провежда Проучване относно слуховете за бежанците в българското общество и измежду бежанците. Проучването е част от мащабен проект за борба със слуховете, като важен компонент за постигане на по-добра информираност на бежанците и българското общество.

Проучването е анонимно и на база на резултатите от анкетата ще бъде разработен доклад по темата. Анкета а е достъпна онлайн и всеки, който желае може да я попълни