Доклад на Human Rights Watch (HRW) в подкрепа на алтернативите на задържане и кейс мениджмънт услугите в общността като алтернативи на задържането Екип ЦПП ноември 5, 2021

Доклад на Human Rights Watch (HRW) в подкрепа на алтернативите на задържане и кейс мениджмънт услугите в общността като алтернативи на задържането

young interracial people with human rights label vector illustration design

На 3 ноември бе публикуван най-новият доклад на Human Rights Watch (HRW) „Разобличаване на имиграционното задържане: Международни Алтернативи на Задържането на Мигранти“.

Докладът в своите 94 страници изследва практиката по прилагане на алтернативи на задържането в шест държави: България, Кипър, Испания, Англия, Канада и САЩ. Дейността на „Център за правна помощ – Глас в България“ в контекста на пилотните ни проекти по алтернативи на задържането с програмата ЕПИМ от 2015 година насам намира отражение в този доклад.

Заключението на  HRW в доклада е, че алтернативите на задържане и конкретно кейс мениджмънт услугите в общността като алтернативи на задържането могат да дадат ефективен отговор на държавните интереси в приложение на миграционните политики, като едновременно с това гарантират във висока степен зачитане човешките права на мигрантите и водят до редица други ползи за приемащото общество.

Запознайте се с прес съобщението на  HRW и със самия доклад!