Намаляване на прилагането на миграционно задържане Екип ЦПП декември 7, 2023
Кампания в подкрепа на законодателна инициатива за уреждане статута на хора без документи в България.

Хора, които пребивават в България без разрешение за това (т.нар. недокументирани мигранти – лица без документи) трябва да могат да узаконят статута си. Тези процедури са различни от получаване на закрила или пребиваване чрез брак. Това налага спешна нужда от критерии за регуляризиране достъп до основни услуги и права, по време на пребиваването на чужденци/мигранти в страната.

ЗАПОЗНАЙ СЕ
Новини за кампанията
Постиженията ни в областта на Закона за чужденците в Р. България
0 +
Custom shortcodes
Lorem ipsum is simply dummy text the printing typesetting
0 +
Completed projects
Lorem ipsum is simply dummy text the printing typesetting
Unlimited power customization
We offer a full range of digital marketing services
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna Ut enim ad minim veniam, nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Powerful theme for creative designer
We are expert in search engine and social media
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna Ut enim ad minim veniam, nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Unlimited power customization
We created digital ideas that are bigger and bolder
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna Ut enim ad minim veniam, nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Browse amazing social media features
Litho is meant to simplify the website building
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna Ut enim ad minim veniam, nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Как да започенш работа когато не си законно представен в страната! Регистрация Достъп до социални услуги Законови механизми

По правни, хуманитарни или практически причини към момента няма законово установен ред, тези хора да получат документи, като по този начин се оказват в нелегално пребиваване в България, изключени от всички системи на общественото устройство. Наша цел на работа и стремеж е към тези хора да се приложат законови начини за достъп до работа, здравеопазване, осигуровки, достоен начин на живот.

  • Хората без документи в България са навсякъде сред нас.
  • Те са в нашите квартали, училища, семейства, в автобуса или в магазина.
  • Те са чужди граждани, загубили по една или друга причина законното право да са тук.
  • Според стари данни на Министерството на вътрешните работи, от 2019г., около 900 чужденци, пребиваващи в страната, са били регистрирани като недокументирани.
WEB DEVELOPMENT
SOCIAL MARKETING
CONTENT CREATION
ЕКИП ПО ТЕМАТА
Кой работи по кампанията
4
Alexander Harvard
Operations officer
5
Bryan Jonhson
Graphic designer
1
Jeremy Dupont
Web developer
Механизми за възможности на хора, пребивавали без документи в стрната.

На практика, така, тези хора не могат да работят законно, да се регистрират на адрес, да ползват здравната ни система, да се включат в образователната ни система също, както и да сключват граждански брак, да припознават децата си. Това ги поставя в постоянна зависимост и несигурност. В мнозинството държави в Европа, а и извън нея, съществуват законодателни механизми, чрез които този проблем е разрешен.