Как бежанците влизат в Канада чрез Програмата за частни спонсорства Екип ЦПП август 11, 2021

Как бежанците влизат в Канада чрез Програмата за частни спонсорства

Изследване на Анджела Ваз – кандидат за магистърска степен в университета в Торонто и стажант в Център за правна помощ – Глас в България. Нейният фокус върху изследванията е кризата със сирийските бежанци, както и радикално-десните правителства на Полша и Унгария и тяхното отрицателно въздействие върху квотите за преместване на мигранти, определени от ЕС.

Канадската програма за частно спонсорство за бежанци е първата и най-голямата от този тип в света. И макар и да е добър алтернативен метод за релокация на хора, бягащи от региони с военни действия или други сътресения, то процесът за приемане на такива бежанци не е толкова прост, колкото изглежда и трябва да бъде разгледан в дълбочина, за да се разбере напълно методът на частното спонсорство за бежанци.

Важно е да се започне с това, че Програмата е достъпна единствено за бежанци, които не са на територията на Канада и не са лица без гражданство или в производство по закрила. Освен това бежанците, бидейки подкрепени от група от 5 човека, което е заложено като метод в Програмата, или от обществен спонсор, трябва да бъдат припознати като бежанци от ВКБООН или от правителството на страната, в която се намират към момента. Процесът на кандидатстване обикновено се изпълнява от бежанците в офис на канадските миграционни власти в чужбина, като самите бежанци вече трябва да имат подсигурен спонсор в Канада. По този начин Програмата е достъпна и за членове на семейството – преки или далечни – на човек, който вече е уседнал в Канада. В допълнение обществено спонсорство или група от 5 човека също може да бъдат спонсори на конкретен бежанец,  чрез обществена организация като църква или джамия, и да изберат да подкрепят дадения случай. И в двата случая кандидатът трябва да бъде припознат като бежанец.

Има няколко стъпки, които лицето трябва да изпълни, за да бъде одобрено за влизане в Канада чрез спонсорство от Програмата: нужно е към момента да се намира извън страната си на произход или извън страната, в която е уседнало, в случай че лицето е апатрид; не трябва да се намира на територията на Канада; трябва да има спонсор или спонсорираща група в Канада; трябва да е лишено от трайни опции за установяване в страната си на произход (тоест да не може да се върне заради липса на сигурност или изобщо да е невъзможно усядането отново в родината му); трябва да има способностите успешно да се установи в Канада, както и да бъде припознато като бежанец. За бежанци, които вече се намират в Канада има отделна имиграционна система, която се занимава с техните случаи.

Всяка година канадското правителство разработва план по имиграционните въпроси, който включва и бройката бежанци, които имат право да се презаселят в Канада в съответната година. Към тази бройка са включени и тези бежанци, които използват частното спонсорство, за да влязат в страната. Поради това за някои случаи може да отнеме 1-2 години, докато бъдат разгледани.

Всяка кандидатура трябва да бъде приета както от спонсорите, така и от кандидатстващият. Първо спонсорите избират бежанец, когото биха желали да подкрепят и подават документи пред Оперативния център по презаселване (ОЦП) в Отава. Всяка кандидатура има част, която трябва да се попълни от спонсора и такава, която трябва да се попълни от бежанеца. При одобрени ОЦП изпраща частта, която трябва да бъде попълнена от бежанеца в прилежащия офис на канадските миграционни власти в чужбина.  Следва интервю с бежанеца, по време на което се разглеждат критерии за допустимост на самото лице. Това включва потвърждаване на самоличността, разискване на причините за търсене на закрила, проучване за това дали лицето е изчерпало всички възможности за връщане в страната си на произход, маркиране на специални медицински потребности, при наличие на такива. По време на интервюто се снемат биометрични данни като пръстови отпечатъци и снимки.

След като бъде одобрен за Програмата, на бежанеца се издава виза от канадското правителство. Уреждат се и документите за излизане от страната, в която пребивава към момента лицето. Спонсорът получава писмо между 4 до 10 седмици преди пристигането на бежанеца, с което го уведомяват, че кандидатурата е приета и се споменава времевият диапазон, в който могат да очакват лицето да пристигне.

Последната стъпка в процеса е договарянето на транспорта и културната ориентация за лицето преди пристигането. Канадското правителство работи съвместно с Международната организация по миграция (МОМ), която организира транспорта за бежанците, както и ръководи сесиите за осведомяване относно Канада. Ако дадено лице не може да покрие пътните си разходи, канадското правителство му отпуска заем за целта. Спонсорът пък е отговорен за посрещането на летището. След като бъдат оторизирани от служители при пристигането си, презаселените бежанци получават статут на постоянно пребиваване.