Комисарят Йохансон отговори на отвореното писмо на ЦПП за бежанците на границите на ЕС с Турция Екип ЦПП май 30, 2020

Комисарят Йохансон отговори на отвореното писмо на ЦПП за бежанците на границите на ЕС с Турция

Biometric face and finger print identification to access personal information flat composition vector illustration

На 24.04.2020г., Европейският комисар по Вътрешните работи Илва Йохансон изпрати отговор на нашето писмо от 13.03.2020г., подписано от почти 20 български НПО и активисти, относно ситуацията с бежанците струпани по границите на ЕС с Турция. Писмото призоваваше българските власти и Европейската комисия да предприемат мерки за това България да бъде солидарна и да изпълни задълженията си на страна членка на ЕС да предоставя закрила на бежанци и достъп до процедура за закрила – нещо, за което страната ни получава значителни средства от бюджета на ЕС.

В отговора си  Йохансон изразява съгласие, че ЕС следва да изпълнява дълга си да помага на хората, които бягат от военен конфликт и от преследване, и потвърждава, че правото на достъп до бежанска процедура е залегнало в Договора на ЕС и международното право. Изтъквайки, че опазването на границите е предмет на националното право и всякакви твърдения за неправомерно използване на сила се разследват от властите на съответната държава членка на ЕС, тя същевременно подчертава, че Комисията последователно се застъпва за това всички мерки, предприемани от гранични полицаи да бъдат пропорционални спрямо целта си и да спазват основните човешки права.

България до този момент е получила 67.9 милиона евро от Фонда “Убежище, миграция и интеграция” и 252.5 милиона евро от Фонда за Вътрешна сигурност, се казва в писмото. На 4-ти март 2020г., Европейската комисия е получила също така две молби от България за спешна финансова помощ, които са били на етап на разглеждане към момента на изготвянето на отговора. България също така към онзи момент е провеждала дискусии с Комисията за релокирането на част от максимум 1600-те непридружени деца от гръцките острови – нещо, за което ЦПП и останалите организации, подписали писмото прозоваха, и което до този момент не е било обявено публично от българското правителство.

Не на последно място, Комисарят по Вътрешните работи изтъква, че всякакви временни ограничения поради пандемията COVIS-19 на пътуванията, които не са неотложни, не следва да се прилагат спрямо хора, търсещи международна закрила или тези, които имат нужда да влязат в ЕС по хуманитарни причини. “Всички мерки, свързани с COVID-19, трябва да са базирани на оценка на риска и на научни съвети, и трябва да са пропорционални”, се казва в писмото, както и, че “всички ограничения трябва да имат предвид принципа за забрана на връщането (“non-refoulement”) и изискванията на международното право.”