Необходими са спешни действия, за да се спре изтласкването по европейските граници Екип ЦПП април 20, 2022

Необходими са спешни действия, за да се спре изтласкването по европейските граници

Комисията по човешки права на Съвета на Европа публикува, на 07.04.22 препоръка към правителствата и парламентите на страните членки, във връзка с преодоляване грубото нарушение на човешките права с практиките на насилствени изтласквания (pushbacks) по границите на ЕС. Представяме ви български превод на съобщението на комисията.

ТУК може да прочетете оригиналния текст.

ТУК може да прочетете цялата препоръка.

„Мащабът и нормализирането на случаите на изтласкване по границите на Европа изискват спешни и съгласувани действия от страна на правителствата и парламентаристите“, заяви днес Дуня Миятович, комисар по правата на човека на Съвета на Европа, като публикува препоръка до правителствата и парламентаристите на държавите членки, в която се изтъква широкото разпространение на случаите на изтласкване и свързаните с тях нарушения на правата на човека по сухопътните и морските граници в Европа.

„Настоящата препоръка идва в момент на голямо предизвикателство за защитата на правата на човека в Европа“, заяви комисарят. „Войната в Украйна причини смърт и разрушения и принуди повече от 4 милиона души да напуснат страната в търсене на сигурност в други части на Европа. Незабавната реакция на европейските държави показва, че е възможно защитата на човешкото достойнство и спазването на международните задължения да бъдат поставени в центъра на държавните действия.“

Този принцип следва да се прилага и за закрилата на бежанците, търсещите убежище и мигрантите, идващи от други части на света. За съжаление, в много държави-членки на Съвета на Европа те са подложени на отблъскване в продължение на няколко години. Както се подчертава в настоящата препоръка, „изтласкването е в противоречие със задълженията на държавите членки в областта на правата на човека, тъй като нарушава принципа на забрана за връщане, подкопава правото на убежище, отказва ключови гаранции в процедурата по връщане и често води до насилие, изтезания и друго тежко малтретиране, а понякога дори застрашава правото на живот“. В препоръката се описва как отблъскването на бежанците, търсещите убежище и мигрантите се превръща в официална политика в няколко държави, в някои случаи дори формализирана във вътрешното законодателство, и се предупреждава срещу опитите за по-нататъшно ограничаване на контрола.

Набелязани са четири ключови области на действие, които са необходими за спиране на явлението.

На първо място, държавите трябва да гарантират добросъвестно изпълнение на задълженията си в областта на правата на човека, включително по силата на Европейската конвенция за правата на човека, и да престанат да избягват отговорност. „Пренебрегването на задълженията от страна на държавите подкопава върховенството на закона и трудно извоюваната защита на правата на човека. Това застрашава всички, а не само бежанците, търсещите убежище и мигрантите.“

На второ място, държавите следва да повишат прозрачността и отчетността, включително чрез укрепване на независимите механизми за наблюдение на границите, които са от решаващо значение за предотвратяване на отблъскването, разкриване на нарушенията и борба с безнаказаността.

На трето място, всички държави – членки на Съвета на Европа, трябва да признаят, че отблъскването е сериозен общоевропейски проблем, което изисква от всички тях да предприемат действия, включително като се изказват срещу подобни нарушения на правата на човека и държат своите колеги отговорни. „Пред лицето на неопровержимите доказателства за pushbacks в цяла Европа, всички държави-членки, включително тези, които не извършват пряко pushbacks, трябва да се активизират и да говорят открито. Ако не го направят, това ще е равносилно на мълчаливо одобрение на нарушенията на правата на човека“, предупреди комисарят.

На четвърто място, парламентаристите трябва да се мобилизират и да поемат отговорността да предотвратят приемането на законодателни предложения, които позволяват отблъскване, и да отменят всяко вече съществуващо такова законодателство, да призоват правителствата да се отчитат и да използват мандатите си, за да сигнализират за нарушения на правата на човека, когато такива се случват.