Три вдъхновяващи млади жени Екип ЦПП май 15, 2021

Три вдъхновяващи млади жени

През месеците март и април ЦПП – Глас в България имаше удоволствието да работи с три прекрасни, умни, енергични и амбициозни млади жени. Това са Гергана Урумова, Мартина Друмева и Лидия Станулова. Ето какви впечатления споделиха от двумесечния стаж и работата с нашия екип:

Гергана Урумова – студент в СУ „ Св. Климент Охридски“, специалност „Право“

Какво ти хареса най-много по време на стажа?

Динамиката на екипа, пъстротата на всеки един човек, прекрачващ нашия праг всеки вторник, и усещането да бъдеш част от един неуморен отбор, истински отдаден на кауза.

Кое е най-важното нещо, което научи?

Освен че имах незаменимия шанс да се докосна до всяка една комплексна човешка история на нашите довереници, разширявайки неимоверно кръгозора си, опознах подробно юридическия аспект на процеса по предоставяне на правна помощ на бежанци и мигранти. Стажът също така ме запозна отблизо с различни държавни институции, отговорни за предоставянето на необходимата подкрепа, помагайки ми да осъзная значението на синергията между всички действащи лица в процеса, която би довела до успешния финален резултат.

Какви предизвикателства срещна по време на стажа?

Не е лека задачата да обясниш на някого, който отключва екрана на своя телефон и показва видеоклип на избухваща бомба пред прозореца на родния си дом, че неговата молба за предоставяне на закрила в България бива отхвърлена и обявена за неоснователна. Въпреки това благодарение на стажа разбрах, че емпатията, която естествено проявяваш към отсрещния човек, не е бреме, а преимущество, необходимата искра, заради която винаги продължаваш.

Мартина Друмева – студент в СУ „ Св. Климент Охридски“, специалност „Арабистика“

Какво ти хареса най-много по време на стажа?

Динамиката, разнообразието от задачи, чувството, че сме полезни.

Кое е най-важното нещо, което научи?

Помощта е дар, който трябва по-често да си разменяме. За да станеш по-добър човек, трябва да се научиш да вървиш в обувките на другите.

Какви предизвикателства срещна по време на стажа?

Предизвикателства от емоционално естество – понякога е трудно да изживееш нечия друга болка дори само когато чуваш за нея. Важното е да се научиш как да реагираш бързо и адекватно, за да се превърне тази болка в тъжното начало на история с щастлив край.

Лидия Станулова – студент в Националната художествена академия, специалност  „Дизайн на компютърни игри“.

Какво ти хареса най-много по време на стажа?

Възможността да работя по реални кампании със смислени цели и да допринеса с моите умения към важни за обществото каузи. За мен беше удоволствие да се запозная и сътруднича със специалистите от ЦПП „Глас в България“, които ежедневно се борят и защитават правата на човека.

Кое е най-важното нещо, което научи?

Научих, че много от постоянно пребиваващите мигранти в страната всъщност са чужденци само на хартия. Те работят, говорят езика и с подкрепата на организации като ЦПП „Глас в България“ се интегрират успешно. Просто имат нужда от протегната ръка от страна на институциите, за да бъдат пълноценна част от обществото.

Какви предизвикателства срещна по време на стажа?

В началото за мен беше предизвикателство да „преведа“ на визуален език посланията с юридическа насоченост. Благодарение на събитията и срещите с професионалистите, работещи в ЦПП „Глас в България“, бързо навлязох в тематиката и успях да създам подходящи визии и материали за кампаниите.

Стажовете са осъществени по проект „Столицата на толерантността в ера на пандемия: Студенти свързват академична общност и НПО в полза на бежанци и мигранти“, който се изпълнява от „Мулти култи“ в партньорство с UNHCR Bulgaria и Bulgarian Council on Refugees and Migrants. Проектът е финансиран от програма „Кризата като възможност“ на Столична община, администрирана от Асоциация за развитие на София.