This is what FREEDOM looks like – #CivilSocietyStartsHere Екип ЦПП декември 1, 2021

This is what FREEDOM looks like – #CivilSocietyStartsHere

В това видео посветено на граждански инициативи, финансирани по линия на  Финансовия механизъм на ЕИП , Диана Радославова представя първата фаза на проект “ЕФЕКТИВНА ПРАВНА ПОМОЩ ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ В БЪЛГАРИЯ”.

 Център за правна помощ – Глас в България осъществи проектът в партньорство с Фондация за достъп по права – ФАР в периода 2019-2021г.  Проектът е финансиран по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия подкрепят различни проекти чрез Безвъзмездните средства за ЕИП и Норвегия, които насърчават и защитават нашите основни права.  Във видеото освен Диана Радославова, ще чуете разкази от първо лице за  още няколко примера за проекти, които осъществяват промяната.