Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди България за незаконосъобразно връщане на турски гражданин към Турция Екип ЦПП юли 21, 2021

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди България за незаконосъобразно връщане на турски гражданин към Турция

На 20.07.2021г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди България за незаконосъобразно връщане на турски гражданин към Турция през октомври 2016г. без индивидуална преценка на рисковете от изтезания, нечовешко или унизително отношение, което е в нарушение на чл. 3 и чл. 13 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ).

Център за правна помощ – Глас в България, чиито експерти съдействаха на Европейски Център за Конституционни и Човешки Права (ECCHR) и фондация ProAsyl в процедурата пред ЕСПЧ по делото, оценява решението като ключово за България по отношение гарантиране правото на достъп до процедура за предоставяне на убежище и защита на хората, търсещи закрила, от връщане към държавата, където те са преследвани.

Решението на ЕСПЧ е по дело Д. срещу България, а жалбоподателят е турски журналист, принуден да напусне страната си поради нарастващата държавна репресия след опита за държавен преврат през юли 2016г. Заедно с шестима други бежанци от Турция и Сирия той е засечен в камион на границата между България и Румъния на 14-ти октомври 2016г. Въпреки че е изразил страх да се завърне в Турция, българските власти в нито един момент не са оценили риска от изтезания, нечовешко отношение или по-нататъшно политическо преследване, пред което е бил изправен жалбоподателят в Турция. Не му е бил осигурен  достъп до адвокат или преводач и е бил върнат в Турция в рамките на по-малко от 24 часа. При пристигането си в Турция Д. е бил незабавно задържан и по-късно – през декември 2019г., осъден на седем години и половина лишаване от свобода.

Случаят на турския гражданин Д. не е изолиран, а е част от систематична практика на отблъскване от територията на нуждаещи се от закрила турски граждани, както и други търсещи закрила уязвими лица, за което България е систематично критикувана на европейско и международно ниво. Темата за достъп до територия е подробно засегната и в съвсем скорошно публикувания анализ с препоръки на ЦПП – Достъп до територия: Врата към  правото на убежище.

Съгласно статистиките на МВР, за 2020г., 60 турски граждани са задържани на влизане през държавната ни граница, а от началото на 2021г. до края на м. юни броят им възлиза на допълнителни 26 лица – трета по процент националност след Афганистан и Сирия. Според статистиките на ДАБ общо от началото на 2020г. до юни 2021г., 20 турски граждани са потърсили закрила в България, един от които е получил хуманитарен статут.

Решението на ЕСПЧ по делото Д. срещу България е пореден стимул за преоценка на установените практики в България по прилагане на реадмисионни споразумения с Турция и други държави, и миграционните политики като цяло, така че да бъдат спазвани националните и европейски правни норми във всеки един случай.

Можете да получите допълнителна информация относно делото в прессъобщението на ECCHR, в правното резюме на ЕСПЧ (на английски език) или в пълното решение (на френски език).