Отворено писмо на Център за правна помощ – Глас в България относно призив към отговорните институции в България за съпричастност и солидарност към трагедията на търсещите в страната международна закрила от Афганистан. Екип ЦПП август 26, 2021

Отворено писмо на Център за правна помощ – Глас в България относно призив към отговорните институции в България за съпричастност и солидарност към трагедията на търсещите в страната международна закрила от Афганистан.

Фондация ЦПП – Глас в България, подкрепена от над 30 неправителствени организации, изпрати отворено писмо до президента, министър председателя, председателя на народното събрание, омбудсмана и ресорните министри на България относно ситуацията в Афганистан и международната и българската политика по отношение на бежанци, мигранти и търсещи закрила. Броят на неправителствените организации, които се присеъдиняват към позицията на ЦПП – Глас в България продължава да расте.

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО

Г-н Румен Радев

Президент на Република България

Г-н Стефан Янев

Министър председател на Република България

Г-жа Диана Ковачева

Омбудсман на Република България

Г-жа Петя Първанова

Председател на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет

Г-н Бойко Рашков

Министър на вътрешните работи

Г-н Георги Панайотов

Министър на отбраната

Г-н Николай Николов

Директор, Дирекция „Миграция“ към МВР

Г-жа Ива Митева Йорданова-Рупчева

Председател на Народното събрание

на Република България

Относно: Призив към отговорните институции в България за съпричастност и солидарност към трагедията на търсещите в страната международна закрила от Афганистан.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

              През последната седмица станахме свидетели на шокиращи кадри от Афганистан след като талибаните превзеха столицата Кабул в резултат от изтеглянето на международните войски от страната. Драматични сцени се разиграха на летището в столицата, където стотици отчаяни хора се бяха събрали на пистата в опит да се доберат до някой от самолетите за евакуация.[1] Видяхме как няколко човека, които навярно са се укривали в колесниците, загубиха живота си, падайки от голяма височина от излитащ военен самолет. В настъпилия тотален хаос и паника сред населението до момента на летището са загубили живота си над 20 души. Афганистански граждани в страната и извън нея споделят ужаса си от бързото напредване на талибаните и страха си, че повторното установяване на техния консервативен режим ще отмени постиженията в сферата на защитата на правата на човека и ще е пагубно най-вече за правата на жените.[2]

              На фона на тази човешка трагедия сме обезпокоени, че някои публични личности и членове на политически партии призовават за засилен контрол по границите, който да попречи на търсещи закрила от Афганистан да получат достъп до територията на България.[3] Министерството на отбраната, от своя страна, обявява готовност да разположи по българо-турската граница 1050 военни и 145 машини, включително хеликоптери и дронове, в отговор на очакваната мигрантската вълна.[4] Предвид тези изказвания и мерки бихме искали да напомним, че въпреки сложната вътрешнополитическа ситуация в страната към момента, България има редица задължения съгласно действащото международно и Европейско право относно предоставянето на международна закрила и съблюдаването на правата на човека.

              Според Всеобщата декларация за правата на човека всеки човек има право да напусне всяка страна, включително и своята (чл. 13), и да търси и получи убежище в други страни, когато е преследван (чл. 14). Хартата за основните права на ЕС също гарантира правото на убежище (чл. 18), в съответствие с договорите на Съюза. В допълнение, принципът „забрана на връщане“ (non-refoulement) е основополагащ за защитата на бежанците и означава, че те не трябва да бъдат връщани в страна, където имат основания да се страхуват от преследване, било то в държавата на произход или в друга държава (чл. 33, Конвенция за статута на бежанците). Чл. 2 и 3 ЕКПЧ, от своя страна, налагат абсолютна забрана на връщане на лице, което е изправено пред действителен риск да бъде осъдено на смърт или да бъде подложено на изтезание или на друго нечовешко или унизително отношение или наказание. „Забрана на връщане“ включва и забрана за отблъскване на границата.[5]  

              Апелираме към отговорните институции да гарантират достъп до територията на страната и до процедурата за предоставяне на международна закрила на бягащи афганистанци. Според наличната информация все още е изключително трудно за цивилни лица, които са с висок риск от преследване и нарушаване на правата на човека, да напуснат Афганистан. Особено уязвими са жените и момичетата, както и граждани на страната, които са сътрудничили на афганистанското правителство, международните въоръжени сили или международни организации. Ето защо е от изключителна важност афганистанските граждани, които достигнат до България да имат ефектива възможност да кандидатстват за международна закрила, а молбите им да бъдат разгледани справедливо в съответствие със стандартите на международното и регионално бежанско право.

              С оглед на променливата и несигурна ситуация в Афганистан, както и на ескалиращата хуманитарна криза, споделяме призива на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) да се преустановят принудителните връщания на афганистански граждани и лица, пребивавали обичайно в Афганистан.[6] Динамичната обстановка в страната към момента не позволява да се гарантира връщането на лица, чиито молби са били отхвърлени, в условия на безопасност и при зачитане на човешкото им достойнство. В контекста на принудителното връщане, напомняме, че имиграционното задържане обслужва единствено връщането и се налага само като крайна мярка когато има „разумна възможност“ (чл. 44(8), Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ)) то да бъде осъществено в обозримото бъдеще. В противен случай органът, издал заповедта за връщане, следва да разпореди изпълнението на алтернатива на задържането (чл. 44(5), ЗЧРБ). 

              В заключение приветстваме решението България да се присъедини към многонационална декларация за Афганистан.[7] Чрез Декларацията международната общност изразява готовност да подкрепи афганистанския народ за живот в безопасност, сигурност и достойнство. От името на гражданската общност в България призоваваме отговорните институции към спазване на този ангажимент в дух на съпричастност и солидарност към трагедията на един изстрадал народ. Фокус на националните политики и мерки в отговор на тези развития следва да е укрепването на капацитета на системите за прием и предоставяне на убежище, подготовка на специални мерки за посрещане на предстоящия увеличен брой търсещи закрила, включващи хуманитарна помощ и услуги на първа линия за най-уязвимите, с предвидени за това бюджет и ресурси. Популистките призиви за отблъскване на „грозящата ни мигрантска вълна“ не отговарят на реалността, противоречат на международните задължения на страната и не са на нужната моралната висота.

              С уважение,

 1. Център за правна помощ – Глас в България
 2. Фондация Мисия Криле
 3. Център за европейски бежански миграционни и етнически изследвания(CERMESкъм НБУ
 4. Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат
 5. Амнести Интернешънъл България
 6. Български фонд за жените (БФЖ)
 7. Бежански консултативен съвет
 8. Национална мрежа за децата
 9. Клуб на нестопанските организации – Търговище
 10. Национална асоциация на ресурсните учители
 11. Фондация Приложни изследвания и комуникации
 12. Фондация „Бъдеще
 13. УН при ОУ „Христо Ботев“, сТърнава
 14. Сдружение „Дете и пространство“
 15. Сдружение „Самаряни“
 16. Фондация за децата в риск по света
 17. Фондация „Агапедия – България”
 18. Фондация Заслушай се
 19. Сдружение „Верният настойник”
 20. Фондация за социални услуги „Жулевият дом”
 21. Сдружение „Инициатива за развитие – Кърджали решава”
 22. Сдружение Бъдеще за децата
 23. Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве
 24. Сдружение за споделено учене ЕЛА
 25. Фондация ПУЛС
 26. Фондация „ЕКИП”
 27. Фондация „За Нашите деца”
 28. Сдружение „Еквилибриум”
 29. Алианс на българските акушерки
 30. Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България
 31. БОЛД (Българска общност за либерална демокрация)

[1] DW. (17 август 2021). Шокиращи кадри от Афганистан, Германия призна за грешки. Налична на: https://p.dw.com/p/3z4l1

[2] Свободна Европа. (19 авагуст 2021). С поглед, отправен към Кабул. Една афганистанка в България. Налична на: https://www.svobodnaevropa.bg/a/31416908.html

[3] BTV Новините. (16 август 2021). Трифонов призовава за подкрепа на служебния кабинет заради бежанската вълна от Афганистан. Налична на: https://btvnovinite.bg/bulgaria/trifonov-prizova-za-podkrepa-na-sluzhebnija-kabinet-zaradi-bezhanskata-valna-ot-afganistan.html

[4] Свободна Европа. (18 август 2021). В очакване на мигрантите. Армията е готова да прати 1000 военни и 145 машини на границата с Турция. Налична на: https://www.svobodnaevropa.bg/a/31416730.html

[5] Виж ЦПП – Глас в България и Фондация за достъп до права (ФАР). (29 юни 2021). Достъп до територия: Врата към правото на убежище. Налична на: https://migrantrights.eu/

[6] ВКБООН. (август 2021). Позиция на ВКБООН относно връщането в Афганистан.

[7] МВнР. (16 август 2021). Многонационална декларация по Афганистан. Налична на: https://www.mfa.bg/bg/news/30779