„Правни въпроси и предизвикателства в процедурата на жени, търсещи закрила“ Екип ЦПП ноември 26, 2021

„Правни въпроси и предизвикателства в процедурата на жени, търсещи закрила“

Така е озаглавена статията на един от адвокатите на Глас в България адв. Десислава Тодорова. Статията е публикувана в последния брой на Бюлетина на ВКБООН, който е посветен на жените. Статията отговаря на въпроси като: Защо в случаите на жени процедурата за закрила изисква един по-комплексен подход? Защо бежанската история на една жена налага по-комплексна оценка? Защото жените могат да бъдат изложени на комплексни, разнородни, специфични за пола рискове.

Според адв. Десислава Тодорова „Спецификата на рисковете спрямо жени често не може да бъде обхваната от каталога на стандартните въпроси, които се задават в интервютата за международна закрила. „

Статията, както и целият бюлетин на ВКБООН можете да прочетете тук.