ЗАКРИВАЩО СЪБИТИЕ на проект „Подкрепа на уязвими лица измежду граждани на трети страни в процедура по връщане чрез прилагане на метода кейс мениджмънт и на алтернативи на задържането“ Екип ЦПП септември 30, 2022

ЗАКРИВАЩО СЪБИТИЕ на проект „Подкрепа на уязвими лица измежду граждани на трети страни в процедура по връщане чрез прилагане на метода кейс мениджмънт и на алтернативи на задържането“

Център за правна помощ – Глас в България и фондация Мисия Криле организрат закриващо събитие на проект „Подкрепа на уязвими лица измежду граждани на трети страни в процедура по връщане чрез прилагане на метода кейс мениджмънт и на алтернативи на задържането“, което ще се състои на 03 Октомври 2022, понеделник, от 10:00 до 11:00 часа внационален пресклуб на БТА в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 49.

Проектът бе изпълнен по Национална програма на България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020г. (ФУМИ) във връзка с „Мерки в изпълнение на плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави. Информационни кампании за повишаване на общественото съзнание. Изграждане на система за мониторинг на принудителното връщане“.

Чрез проекта бе предоставена холистична подкрепа в рамките на 24 месеца на 80 чужди граждани на територията на България, които попадат в категорията „уязвими лица“ и същевременно са в процедура по връщане в страна на произход, транзит, или трета сигурна страна, но връщането им е отложено. Основна цел на проекта бе да се оптимизира процеса на връщане, като се прилага диференциран, балансиран и хуманен подход към уязвимите лица, гарантиращ правата и достойнството на лицата без документи в процедура по връщане, като чрез прилагания кейс-мениджмънт подход им бе предотавянеа правна, психологическа, социална помощ и подкрепа.

Участници в събитието ще бъдат Диана Радославова, предствител на „Център за правна помощ – Глас в България“ и ръководител на проекта; Диана Димова – представител на „Мисия Криле“; Диляна Гитева – адвокат по проекта; Ивайло Ябълкаров – кейс мениджър по проекта; Иван Димитров и Анета Морфова – психолози по проекта; Хамид Хош Шияр – културен медиатор по проекта.

Представители на бенефициентите по проекта ще присъстват на самото събитие.

Ще Ви очакваме да споделим добрите резултати и предизвикателства в работата ни през последните две години.