30 неправителствени организации, сред които ЦПП – Глас в България, се обединиха в името на демократичните ценности и защита на човешките права. Екип ЦПП ноември 14, 2019

30 неправителствени организации, сред които ЦПП – Глас в България, се обединиха в името на демократичните ценности и защита на човешките права.

В манифеста на гражданското обединение равни.бг се казва: „Вярваме, че когато се обединяваме и взаимодействаме на основата на споделени идеали, можем да бъдем по-силни и по-полезни. Вярваме също така, че човечната социална среда изисква постоянни усилия от всички“.

„През лятото на 2018 г. Български фонд за жените се обърна към десет граждански организации с покана за неформално обединение. В началото се включиха активисти и експерти с опит в три основни сфери – защита на жени, на младежи и на свобода на словото. Получихме подкрепа от Civitates – инициатива за демокрация и солидарност в Европа.

Първата ни среща беше през есента на 2018 г. Тогава осъществихме и пилотните си съвместни дейности. Организирахме дискусии, направихме изследвания, насърчихме гражданското участие.

През пролетта на 2019 г. продължихме да се сплотяваме и разширихме кръга от съмишленици. Към „Равни БГ“ – име, което с радост избрахме – се присъединиха още пет организации, а през есента на 2019 г. вече станахме коалиция от трийсет.

Ние сме обединение на организации от над петнайсет населени места от различни райони в страната. Високо ценим разнообразието от каузи и дейности, с които сме ангажирани.“

Още за събитието вижте тук