Историята на Нарек Оганисян Екип ЦПП септември 1, 2019

Историята на Нарек Оганисян

Нарек Оганисян идва в България на 6-месечна възраст, като целият му съзнателен живот е преминал в България и той никога не е живял или пътувал до страната си на произход Армения или до трета държава. Нарек е доведен в България като бебе от майка си, която се разделя с баща му и съответно Нарек не познава биологичния си баща и никога не е имал връзка с него. В България майката на Нарек се омъжва повторно за български гражданин, който отглежда Нарек и до смъртта си е действителен и единствен признат от Нарек реален баща.

Нарек е ходил на детска градина в България и е завършил основното си и средно образование тук, има цялостната и пълна подкрепа на приятели, семейство, съученици и учители. Той има изградено изцяло българско самосъзнание и говори български език като майчин език. Цялото негово семейство – майка, баба, жена, с която живее на семейни начала, е в България. През всичкото това време г-н Нарек Оганисян е бил със статут на „лице без гражданство“, който е упоменат във всички издавани на негово име документи от българските имиграционни власти до 2019г. През годините  Нарек е правил активни опити за узаконяване на своя статут в страната, в която е израстнал, използвайки наличните правни възможности за това.

През 2015г. , след навършване на пълнолетие, Нарек Оганисян  подава молба за постоянно пребиваване в Р. България, на която получава отказ, за който, по негови думи, той не е бил информиран. От 2015г. до 2017г. никакви принудителни мерки, като  заповеди за депортиране, не са били предприети спрямо него.

В края на 2017г., след въвеждане на възможност за получаване на статут на „лице без гражданство“ в Закона за чужденците, Нарек Оганисян подава молба за такъв статут до Дирекция „Миграция“, на която е издаден отказ, потвърден от съда, тъй като чисто технически той се явява арменски гражданин, след като и двамата му биологочни родители са арменци.

Междувременно, вследствие на подадената молба за лице без гражданство, през м. януари 2018г. Нарек е задържан в т.нар. „Специален дом за временно настаняване на чужденци“ – СДВНЧ-София, с наложена заповед за краткосрочно задържане за 1 месец. Такава заповед се издава на новопристигнали чужденци с цел установяване на самоличността им. Съдът отменя като незаконосъобразна наложената заповед за задържане, но едва една седмица след като ефективно Нарек е лишен от свобода и разделен от семейството си в продължение на месец.

Заедно със задържането Дирекция „Миграция“ налага на Нарек заповед за връщане в Армения. Тази заповед е отменена и обявена за незаконосъобразна както от Административен Съд София-град, така и от Върховен Административен Съд.

Независимо от това, 2019г. спрямо Нарек бе наложена повторна заповед за връщане на Нарек в Армения от Дирекция „Миграция“. Заповедта бе отменена на първа инстанция в АССГ. Очаква се произнасяне на Върховния административен съд (ВАС).

През 2019г. Нарек стана баща на дете в резултат на дългогодишното си съвместно съжителство с приятелката си Магдалена, с която не може да сключи брак поради липса на документи за самоличност. По същата причина не може да припознае и собственото си дете – Марая, която в акта за раждане се води без баща – парадокс, който не може да бъде извинен.