Eфективно прилагане на алтернативи на миграционното задържане в българия

Eфективно прилагане на алтернативи на миграционното задържане в българия Екип ЦПП декември 13, 2023

Eфективно прилагане на алтернативи на миграционното задържане в България

От 2017 година фондация „Център за правна помощ – Глас в България“ работи фокусирано в сферата на имиграционното задържане и неговото приложение в България. Фондацията е изпълнила съвместно с партньори от няколко европейски държави три пилотни проекта с финансовата подкрепа на Европейската програма за интеграция и миграция (EPIM), насочени към подпомагане законодателните органи, политиците, и изпълнителните органи на национално и регионално ниво, в намаляване използването на имиграционно задържане, приоритетно прилагане на алтернативи на задържането и, в по-широк план, противодействие на нередностите в миграционната система и нелегалната миграция чрез непринудителни методи.
Съвместно с фондация „Мисия Криле“ сме изпълнили и проект „Подкрепа на уязвими лица измежду граждани на трети страни в процедура по връщане чрез прилагане на метода кейс мениджмънт и на алтернативи на задържането“, по Националната програма на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ).
Имиграционното задържане е крайна форма на принудителна административна мярка, която се равнява на наказателната мярка „лишаване от свобода“, но без да има налично престъпление и наличните гаранции на едно наказателно производство. Задържането в България може да бъде до 18 месеца и редица доклади и изследвания на международно ниво сочат вредоносните последици от неговото прилагане върху човека
Като организация се противопоставяме на автоматичното и нецелесъобразно прилагане на миграционно задържане спрямо лица извън регулярен статут в България, без предварителна преценка за алтернативно прилагане на по-леки мерки.
Противопоставяме се на всяка форма на задържане на деца.
ЦПП-Глас в България обединява действията си в контекста на тази кампания с Европейската мрежа за алтернативи на миграционното задържане и с Международната коалиция против задържането

Партньорства

ЦПП-Глас в България обединява действията си в контекста на тази кампания с Европейската мрежа за алтернативи на миграционното задържане и с Международната коалиция против задържането

ATD_Moodboard-2-Letter-copy-9-1
IDC-logo-transparent-inv-e1562556913189-uai-258x53