ДА ПРОПРАВИМ ПЪТ – ОТ НАС ЗАВИСИ

ДА ПРОПРАВИМ ПЪТ – ОТ НАС ЗАВИСИ Екип ЦПП декември 13, 2023

През 2020 година Център за Правна Помощ – Глас в България започва кампания в подкрепа на законодателна инициатива за уреждане статута на хора без документи в България с подкрепата на Гражданско обединение „Равни БГ“.

Кампанията е свързана с нуждата от законова пътека за хора, които пребивават в България без разрешение за това (т.нар. недокументирани мигранти – лица без документи) да узаконят статута си. Във всички видове и модели в многото държави, които са приели такива закони, има критерии, на които кандидатите трябва да отговарят. Тази законова пътека е отделна от процедура за закрила или пък придобиване на право на пребиваване чрез брак или друго подобно основание. Без наличие на такава процедура хората попадат в затворен кръг – не могат да бъдат изведени от България по правни, хуманитарни или практически причини, но в същото време няма законово установен ред да получат документи. Живеят без да съществуват в правния мир в България, изключени от всички системи на общественото устройство и от възможността да бъдат градивна част от обществото. Това е вредоносно както за тях, така и за приемащата общност.

В коалиция с други неправителствени организации и юристи през 2020 година разработихме конкретни текстове към Закона за чужденците в Р. България, които можете да прочетете тук, заедно с подробно описание на проблема и обосновка.

Обновен вариант от януари 2024 година на законовите предложение и мотивите към тях може да прочетете тук.

 

ДА ПРОПРАВИМ ПЪТ- ОТ НАС ЗАВИСИ!

Свързани материали

Подкрепете кампанията

Хората без документи в България са навсякъде сред нас. Те са в нашите квартали, училища, семейства, в автобуса или в магазина.