Едно от лицата на нашия ГЛАС – Стефан Давари в централната емисия новини на НТВ Екип ЦПП февруари 16, 2021