Предоставя ли се закрила на бежанки, жертви на престъпление в името на честта у нас? Екип ЦПП март 10, 2020

Предоставя ли се закрила на бежанки, жертви на престъпление в името на честта у нас?

Интервю на адв. Диана Радославода за Център за развитие на устойчивите общности.

Признава ли се у нас заплахата от престъпление в името на честта като допустима причина за даване на закрила и бежански статут? С какви случаи се сблъскват в практиката си адвокатите от Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП)? Каква е практиката в други европейски държави и какво трябва да се промени в законодатлеството?

Отговорите на тези въпроси четете в интервюто тук.