Последиците от предстоящата реформа на Кодекса на шенгенските граници cla_team март 15, 2024

Последиците от предстоящата реформа на Кодекса на шенгенските граници

Въпреки многократните предупреждения от страна на организациите на гражданското общество, законодателите на ЕС постигнаха споразумение по реформата на Кодекса на шенгенските граници, което ще бъде гласувано в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи следващата седмица. Законодателното досие, което се появи в резултат на преговорите между белгийското председателство на Съвета на ЕС, Европейския парламент и Комисията, ще има опустошителни последици за хората в движение, хората идващи на територията на Съюза в търсене на убежище, върху граждани на „трети страни“.

Ние, заедно с 84 други организации на гражданското общество, призоваваме членовете на ЕП в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) да отхвърлят реформата на Кодекса на шенгенските граници и да дадат ясен сигнал срещу законодателство, което подкопава основните права.

Прочетете изявлението за повече информация.