Текущи кампании Екип ЦПП декември 13, 2023
НАШАТА РАБОТА
Услугите, които може да се възползвате
Услуга "Твоите права"
Производство за международна и временна закрила

Да бъде добавено (тук ще има текст около една страница и може би линк към видео обяснение)

Важни бланки
  • Първоначална молба за закрила на български език
  • Първоначална молба за закрила на английски език
  • Първоначална молба за закрила на френски език
  • Първоначална молба за закрила на арабски език
  • Молба за събиране на семейство
  • Жалба при отказ на закрила
  • Жалба при принудително настаняване в СДВНЧ
  • Декларация за осигуряване на жилище и издръжка по ЗЧРБ
  • Декларация от наемодател при алтернативна на задържането мярка
Услуга "Твоите права"
Миграционно задържане на чужденци

Да бъде добавено

Приемно време: Всеки вторник: 10:30 - 14:00

Безплатни правни услуги

Център за правна помощ – Глас в България предоставя безплатна, индивидуална, холистична и квалифицирана правна помощ за бежанци и мигранти в България под формата на:

Правни консултации по бежански и миграционни въпроси в рамките на седмично приемно време в офиса на организацията всеки вторник от 10:30 до 14:30 часа, или по предварително насрочена среща;

Административно представителство и съдействие в комуникация и процедури пред държавната администрация – Държавна Агенция за Бежанците към Министерски Съвет, Дирекция „Миграция“ към МВР, Президентство, Министерство на Външните Работи, Министерство на Правосъдието и др.;

Процесуално представителство по съдебни производства по бежански и миграционни дела в София, България и на европейско ниво;

Платени услуги

„Център за правна помощ – Глас в България“ работи с екип с широка експертиза в бежанско-мигрантската материя. 

Като част от своята стопанска дейност, фондацията предоставя при предварително договорени условия следните платени услуги:

Обучения по бежански и миграционни тематики.
Консултации, съдействие и процесуално представителство при процедури за гражданство и законно пребиваване на чужденци в страната по условията на ЗЧРБ;
Изготвяне на проучвания, становища, доклади на определени теми;
Не намираш това, което търсиш. Свържи се с нас сега!