Българка влиза в управлението на една от най-големите международни мрежи за правата на човека Екип ЦПП юни 2, 2018

Българка влиза в управлението на една от най-големите международни мрежи за правата на човека

Повече от 80 неправителствени организации се събраха в Брюксел за общото събрание на мрежата Юромед Райтс (EuroMed Rights – https://euromedrights.org), за да изберат новите членове на изпълнителния комитет на организацията.

Мисията на организацията, която е основана през 1995, е да насърчава и затвърждава правата на човека и демократичната реформа в Евро-средиземноморския регион, който включва страни като Гърция, Италия, Испания, Мароко, Алжир, Тунис, Ливан, Йордания, Сирия, Египет, и др., и заобикалящите ги държави. С главен офис в Копенхаген и офиси в Брюксел, Париж и Тунис организацията си е поставила за цел да е мост между неправителствените организации от Севера и Юга и да ги подпомага в тяхното застъпничество както на местно, така и на европейско и международнониво. Понастоящем приоритетите на Юромед Райтс са човешките права на мигранти и бежанци, правата на жените и равенството на половете, социалните и икономическите права, и подсигуряване на пространство на гражданското общество да упражнява своите функции. 

Радостина Павлова от екипа на Център за правна помощ Глас в България бе избрана за член на изпълнителния комитет от общото събрание на Юромед Райтс през м. юни 2018г.. Преди да се присъедини към екипа на Глас в България през 2014 като Правен експерт и застъпник, е работила като Съветник програми и анализатор на политики по въпросите на имиграцията към Канадското федерално правителство.  Тя притежава степен Juris Doctor от факултета по право към Торонтския университет, както и магистратури по миграция и интеграция, и по източноевропейски науки. Бакалавърската си степен е получила от Американския университет в България (АУБ).