„Шенген и новият миграционен пакт“ – 10.04.2024 Екип ЦПП март 28, 2024

„Шенген и новият миграционен пакт“ – 10.04.2024

Шенген и новият миграционен пакт

От 31 март 2024 г., страните от ЕС премахват граничния контрол по въздушните и морските граници за хората, пътуващи от и за България и Румъния. Неимоверно присъединяването на страната ни към пространството на страните от Шенген на този етап отваря нова глава в националната миграционна политика и повдига редица въпроси за това какво предстои оттук нататък. Това се случва в период, в който България подписа с Европейската Комисия ново Рамково споразумение за сътрудничество в областта на управлението на границите и миграцията, което последва изпълнението на пилотен проект за бързи процедури за предоставяне на убежище и връщане, започнат през март 2023 г.

В този контекст „Център за правна помощ – Глас в България“ подготвя събитие, насочено към създаването на форум, в който представители на европейската общност, на правителствения и неправителствения сектори, работещи в областта на миграцията и убежището, биха могли да споделят наблюдения, прогнози и да предоставят повече яснота върху текущите и предстоящи процеси в миграционните ни политика.

Събитието ще се проведе на 10-ти април, от 10:00 до 12:00 часа в пространство за събития Launchee, намиращо се в ЦУМ, бул. Княгиня Мария Луиза 2, София.

Събитието се провежда по програма Мисия: възможна на Фондация Български фонд за жените“ в рамките на проекта “Building an Inclusive Resilient Democratic Society in Bulgaria” (BIRDS in BG), реализиран в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП) и Фондация Impact Drive (IDF), с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС).   

Първи акцент в темата е „Европейски развития и тенденции в сферата на бежанците и миграцията“, представена от проф. Тинеке СТРИК (Tineke STRIK), депутат в Европейския Парламент от Групата на Зелените/Европейски свободен алианс, член на Комитета по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) и Комитета по външни работи (AFET).

Сред останалите ключови въпроси за разглеждане ще са:

  • Законодателни промени във връзка с Новия пакт за миграцията и убежището и практичния ефект върху системата за закрила в България
  • Шенген  и  ефектът  върху  управлението  на  миграцията  в  България
  • България в контекста на актуалната Европейска миграционна политика – Пилотен проект между България и Европейската комисия, които ще бъдат представени от представители на националните ни институции и организации.

Говорители на събитието на национално ниво ще бъдат г-жа Мариана Тошева, председател на Държавната Агенция за Бежанците и адв. Десислава Тодорова от ЦПП-Глас в България. Очакваме в дискусията да се включи и предствител на Министерство на Вътрешните Работи.

Изразените възгледи и мнения са единствено на автора (ите) и не отразяват непременно тези на Българския фонд за жените, Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура. Нито БФЖ, нито ЕС, нито ЕИАОК могат да бъдат държани отговорни за тях.