Участие в ежегодната среща на коалицията Равни БГ! cla_team април 27, 2024

Участие в ежегодната среща на коалицията Равни БГ!

Ежегодна среща на коалицията РавниБГ!

В три поредни дни -15 – 17 април, заедно с представители на организации от цялата страна бяхме част от ежегодната среща на РавниБГ!

Обмяна на опит, успехи, обсъдени бяха предизвикателствата пред гражданския сектор. В програмата бяха включени и презентации и много полезни работни групи. Ключови панелисти бяха на Надя Шабани и Захари Янков от Български център за нестопанско право (БЦНП), Катя Кръстанова от Анимус и Олга Минева от Emprove ни предсатвиха презентация за работата на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО) и Националния съвет за превенция и защита от домашно насилие. Адресираните теми бяха повод за дискусия, последвана от работилница, медийно обучение с Анна Цолова под наслов “Говори, за да те видят”. Бяха разгледани случаи и казуси от гражданския сектор, споделиха се добри практики за въздействащо разказване на истории и се проведе практическа игра по групи, свързана с правилното говорене. Адв. Деница Любенова проведе лекция на тема „Стратегическо законодателство по въпросите на ЛГБТИ+“ . Бяха разгледани различни случаи и борби на ЛГБТИ организация “Действие”, Екипът на Български фонд за жените / Bulgarian Fund for Women проведе лекция за Солидарния фонд* и отговори на въпроси, свързани с него. След това участниците бяха разпределени в групи и обсъдиха предимствата и недостатъците на моделите за финансиране, при които общностите сами решават как да бъдат разпределени средствата, предвидени за тях.

Очакваме следващата такава среща! С благодарности към екипът на РавниБГ!