ШЕНГЕН и НОВИЯ МИГРАЦИОНЕН ПАКТ – изказване на г-жа Тинеке Стрик, евродепутат cla_team май 10, 2024

ШЕНГЕН и НОВИЯ МИГРАЦИОНЕН ПАКТ – изказване на г-жа Тинеке Стрик, евродепутат

Изложение на Тинеке СТРИК, депутат в Европейския Парламент от Групата на Зелените/Европейски свободен алианс, член на Комитета по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) и Комитета по външни работи (AFET). В своето изложение тя ни запозна с основните документи, които съставляват Новия пак, разгледа балансирано добрите и опасните тенденции, заложени в него, спря се на ефекта върху България като гранична държава от тези реформи.
Изложение на Тинеке СТРИК, депутат в Европейския Парламент от Групата на Зелените/Европейски свободен алианс, член на Комитета по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) и Комитета по външни работи (AFET). В своето изложение тя ни запозна с основните документи, които съставляват Новия пак, разгледа балансирано добрите и опасните тенденции, заложени в него, спря се на ефекта върху България като гранична държава от тези реформи.

Изложение на Тинеке СТРИК, депутат в Европейския Парламент от Групата на Зелените/Европейски свободен алианс, член на Комитета по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) и Комитета по външни работи (AFET). В своето изложение тя ни запозна с основните документи, които съставляват Новия пакт, разгледа балансирано добрите и опасните тенденции, заложени в него, спря се на ефекта върху България като гранична държава от тези реформи. Представянето на Тинеке СТРИК бе част от събитие: „Шенген и Новия миграционен пакт“, организирано от „Център за правна помощ – Глас в България“, което се проведе на 10 април 2024 г. по програма „Мисия: възможна“ на Фондация „Български фонд за жените“ в рамките на проекта “Building an Inclusive Resilient Democratic Society in Bulgaria” (BIRDS in BG), реализиран в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП) и Фондация Impact Drive (IDF), с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС). Изразените възгледи и мнения в споделения материал са единствено на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.