Становище на „ЦПП – Глас в България“ във връзка с Предложение от Държавната Агенция за Бежанците за промени в Закона за убежището и бежанците Administrator Content февруари 8, 2024

Становище на „ЦПП – Глас в България“ във връзка с Предложение от Държавната Агенция за Бежанците за промени в Закона за убежището и бежанците

От 5 януари до 5 февруари 2024 година се проведе обществена консултация във връзка с предложени от Държавната Агенция за Бежанците към Министерски Съвет промени в Закона за убежището и бежанците.

Промените, които се предвиждат, са важни и съществени. Има дългоочаквани облекчения и съобразяване на националното ни законодателство с европейското, включително при режима на временната закрила. Наред с това, има заложени ключови ограничителни разпоредби по отношение достъпът до производството за закрила, ускорено разглеждане на молби с цел бързо връщане, утежнител режим за процедурите за събиране на семейства, всички от които свързани с новия Миграционен пакт и промените на европейско ниво.

С пълния пакет документи, част от законопроекта, може да се запознаете тук през Портала за обществени консултации към Министерски съвет. На същия портал следете за развития.

ТУК може да се запознаете с официалното Становище на „Център за правна помощ – Глас в България“ към законопроекта, входирано в администрацията на вносителя – Държавна агенция за бежанците.