СРЯДА 28 НОЕМВРИ 2018 – Силата на общността: холистични подходи към алтернативите на задържане content_creator ноември 28, 2018

СРЯДА 28 НОЕМВРИ 2018 – Силата на общността: холистични подходи към алтернативите на задържане

Час: 09:00 пр. об. | Място: Project Lab

Център за правна помощ – Глас в България и Български адвокати за правата на човека (БАПЧ) ще представят резултатите и изводите от двугодишната си работа с мигранти с несигурен статус в България по метода “case management” в рамките на проекта “Защита на мигрантите с несигурен статус: намаляване използване на задържането и прилагане на алтернативи в общността“, финансиран от Европейската програма за интеграция и миграция (ЕПИМ).

Холистичният подход към работата с граждани на трети страни, с издадена заповед за връщане и в риск да бъдат задържани в център от затворен тип, води до подобряване на общото състояние на човека във всеки един случай, както и до повишена ангажираност с имиграционните процедури, по-голямо доверие в българските институции и намаляване на риска от укриване, установи екипът на проекта. От друга страна, множество предизвикателства, между които липсата на законови пътеки за уреждане на статута и затруднен достъп до базисни услуги, включително за крайно уязвими мигранти с несигурен статус, затрудняват стабилизирането в общността и изискват общи бъдещи усилия както на институциите, така и на организациите, работещи с бежанци и мигранти, и на различните общности. 

Задължителна регистрация: https://goo.gl/forms/UryiXu5qSjQmxMXJ3

Изисква се регистрация