Спрете депортацията и гарантирайте закрилата на Алиреза Хасан Бейги срещу смъртна присъда в Иран! Support юни 6, 2024

Спрете депортацията и гарантирайте закрилата на Алиреза Хасан Бейги срещу смъртна присъда в Иран!

Алиреза напуска Иран след като приема християнството. Според иранското законодателство мюсюлманите нямат право да сменят религията си. Пристига в България през 2021 г. и подава молба за международна закрила в България през януари 2022 г. По случая му от близо година и половина активно работят адвокати от „Центъра за правна помощ – Глас в България“ и социални работници от Фондация „Мисия Криле“.

Държавната агенция за бежанците (ДАБ) отхвърля молбата му за закрила с твърдението, че бежанската му история не звучи достоверно. В решението на ДАБ пишат, че „общата обстановка в Иран не дава основание за страх от преследване по смисъла на Женевската конвенция“. Отказът от закрила е потвърден от две съдебни инстанции и влиза в сила през октомври 2022 г.

Междувременно, на 05.06.2023 г., е постановено задочно ново съдебно решение на Ислямски революционен съд, издадено на 08.04.2023 г., с което Алиреза е осъден на смърт. В него се посочва, че повторно е извършено престъпление, след първоначално разкаяние и помилване, с наложена глоба за действия против реда на ислямската система, обида и богохулство на ислямските светии, пророка и имамите чрез християнска прозелитска дейност (разпространение на християнската религия) и дейност срещу ислямското правителство.

Алиреза Бейги подава повторна молба за закрила пред ДАБ, поради това ново обстоятелство, но получава отказ за допустимост до производство за закрила, поради съмнения за „злоупотреба с правото на международна закрила, а не реално нужда от такава“. На 9 юли Алиреза Бейги е задържан в Специален дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) в кв. „Бусмаци“ към Дирекция „Миграция“, с цел депортацията му в Иран. Извеждането на Алиреза може да се случи във всеки един момент, тъй като последният разполага с валиден документ за пътуване.

Спрете депортацията и гарантирайте закрилата на Алиреза Хасан Бейги срещу смъртна присъда в Иран!

Заключението на Агенцията се случва на фона на продължаващите по това време кървави антиправителствени протести в Иран, породени от строгите религиозни ограничения. Те избухнаха след смъртта на млада жена, задържана заради „неправилно“ носене на забрадката през септември миналата година. Стотици хора бяха задържани, заради участието си в протестите, десетки бяха екзекутирани.

Алиреза Бейги намери втори дом в България през последните година и половина. Тук той е обграден от християнска общност, подкрепяща среда, работи и се грижи за себе си, изцяло е интегриран, един от най-усмихнатите хора, който можете да срещнете.

Подкрепете ни в усилията ни да го защитим!