Спешен фонд: В отговор на кризата в Украйна Екип ЦПП ноември 23, 2023

Спешен фонд: В отговор на кризата в Украйна

Период: 1 ноември 2022 – 1 май 2024 (18 месеца)

Донор: Европейската Програма за интеграция и миграция (European Programme for Integration and Migration – EPIM) на Network of European Foundations (NEF)

Партньор: фондация „Мисия Криле“; Съвет на Жените Бежанки

Обща стойност: 100,000 евро

Кратко описание: Предоствяне на правна помощ и кейс мениджмънт холистична подкрепа на граждани на украйна и на граждани на трети страни, чиито нужди са увеличени след притока на украински бежанци и лимитирания капацитет на институциите и неправителствения сектор. Особен фокус в проекта е разширяване на дейността на организацията в района на Харманли и Любимец с присъединяване към екипа ан адвокати от района и установяване на седмично приемно време в офиса на Мисия Криле в Харманли.