Програма: Мисия:Възможна Екип ЦПП ноември 23, 2023

Програма: Мисия:Възможна

Период – 1 януари 2024 – 31 декември 2024 (12 месеца)

Име – Програма „Мисия:Възможна“

Донор – Български Фонд за Жените (ВФЖ)

Обща стойност – 110 765 лева

Кратко описание:

Програмата е свързана с подпомагане основната дейност на организацията чрез финансиране на ключови административни и организационни нужди. Гондация Център за правна помощ – Глас в България е финансирана по тази програма за втора поредна година.

Първят етап на финансиране беше през 2023 година в размеер на 29 000 лв.

Програмата „Мисия: възможна“ – единствената донорска програма в България, която предоставя гъвкаво финансиране за административните нужди и организационното развитие на граждански организации (т.нар. core funding). Програмата се осъществява в рамките на проекта “Building an Inclusive Resilient Democratic Society in Bulgaria” (BIRDS in BG), реализиран в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП) и Фондация Impact Drive (IDF), с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС).   

Програма „Мисия: възможна” цели да допринесе за изграждането на приобщаващо, устойчиво и продемократично гражданско общество в България чрез предоставяне на финансова подкрепа за граждански организации, чиято основна мисия и дейности са защита, насърчаване и повишаване на осведомеността относно основните права, ценностите на ЕС, върховенството на закона и демокрацията.