Прилагане на алтернативи на задържането в общността и намаляване на нерегулярността в миграционната система Екип ЦПП ноември 21, 2023

Прилагане на алтернативи на задържането в общността и намаляване на нерегулярността в миграционната система

Период – 1 май 2019 – 30 април 2021 (24 месеца)

Име – Прилагане на алтернативи на задържането в общността и намаляване на нерегулярността в миграционната система

Донор – Европейската Програма за интеграция и миграция (European Programme for Integration and Migration – EPIM) на Network of European Foundations (NEF)

Партньор – Критас – София

Обща стойност – 119, 028.00 евро

Кратко описание: За периода от май 2019 г. до март 2022 г. Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП) осъществи проект „Прилагане на алтернативи на задържането в общността и намаляване на нерегулярността в миграционната система“, финансиран от Мрежата на европейските фондации (NEF) чрез Европейската програма за интеграция и миграция (EPIM). Основната цел на проекта беше да надгради досегашния ни напредък в застъпничеството за намаляване на използването на миграционно задържане в България и прилагането на основани на ангажираност алтернативи на задържането (АЗ). Проектът имаше за цел да насърчи и улесни използването на основани на ангажираност алтернативи на миграционното задържане (АТД) като първа възможност, да доразвие метода за управление на случаи (case management) като инструмент за успешно прилагане на АТД и да се застъпи за намаляване на нередностите в миграционната система чрез непринудителни, доброволни методи за ангажираност. Той се опита да оспори парадигмата „задържай и депортирай“, като изгради положителен разказ за миграцията и се застъпи за въвеждането на законни пътища за получаване на редовен статут.

И първият и вторият пилотни проекта включваха компонент за предоставяне на метода за управление на случаи (case management) и на правна помощ на чужденци, които са задържани или са изложени на риск да бъдат задържани.

И двата пилотни прроекта бяха част от съвместно изпълнение в няколко европейски държави и послужиха за основа при създаване на Европейската мрежа за алтернативи на миграционното задържане (European ATD Network).

Свързани материали:

Обновен национален доклад за 2022 година за приложение алтернативите на миграционното задържане в България

„Алтернативи на задържането: изграждане на култура на сътрудничество“ – Оценка на двугодишен проект, основан на ангажираност алтернатива на имиграционното задържане пилотни проекти в България, Кипър и Полша, м. юли 2020г.

Оповестяване на резултатите от изследване на тема „Възможностите за жилищно настаняване на мигранти, на които са наложени алтернативни на задържането и създаване на база за застъпничество“.