Представяне на Практически наръчник за алтернативи на имиграционното задържане в България content_creator март 3, 2023

Представяне на Практически наръчник за алтернативи на имиграционното задържане в България

Час: 10:30 пр. об. | Място: Конферентната зала на х-л Ретро в гр. Хасково, бул. Освобождение 7.

Фондация Център за правна помощ – Глас в България организира две нтерактивни събития, на които ще ви представим най-новия инструмент в сферата на алтернативите на миграционното задържане в България – ПРАКТИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА АЛТЕРНАТИВИ НА ИМИГРАЦИОННОТО ЗАДЪРЖАНЕ.

Събитието ще се проведе на 23-ти март, от 10:30 до 12:00 часа в Конферентната зала на х-л Ретро в гр. Хасково, бул. Освобождение 7.

На събитието участниците ще може да получат екземплар на самия наръчник, като ще бъде накратко предствено неговото съдържание. Ще има интерактивна част на дискусия и работа по групи.

Официално събитие по предствяне на гореописания наръчник бе проведено в гр. София на 28 февруари 2023г., с участието на пердствители на държавни институции, неправителствени организации, на Омбудсмана на Р. България и на експерти.

На събитието участниците ще може да получат екземпляр на самия наръчник, като ще бъде накратко предствено неговото съдържание. Ще има интерактивна част на дискусия и работа по групи.

Практическият наръчник е съставен от Фондация „Център за правна помощ – Глас в България“ по проект „Продължаваме напред: поддържане на напредъка и осигуряване на трайно намаляване на миграционните политики, основани на силовите методи и практики”, финансиран от Европейската програма за интеграция и миграция (EPIM), съвместна инициатива на Мрежата на европейските фондации (NEF).

От 2017 година фондация „Център за правна помощ – Глас в България“ работи фокусирано в сферата на имиграционното задържане и неговото приложение в България, включително по финансиране и чрез националната програма на Фонд „Убежище, Миграция и Интеграция“ (ФУМИ). Настоящият наръчник цели да акумулира в едно практично помагало натрупания през годините опит и да послужи като ефективен инструмент на служителите, работещи на терен или взимащи решения относно определянето на алтернативни на имиграцонното задържане мерки, като им помага в разрешаването на конкретни казуси и ситуации в унисон с установените международни стандарти и принципи.

Очаквайте електронен формат на наръчнила да бъде скоро достъпен тук!

Екипа на ЦПП-Глас в България

Изисква се регистрация