Правният и икономически анализ “Укрепване правата на работници мигранти в България” пред Bulgaria OnAir Administrator Content юли 4, 2024

Правният и икономически анализ “Укрепване правата на работници мигранти в България” пред Bulgaria OnAir

Адв. Диана Радославова

Правният и икономически анализ “Укрепване правата на работници мигранти в България” на Center for Legal Aid „Voice in Bulgaria“ и Institute for Market Economics бе представен на 28 юни 2024 г. от адв. Диана Радославова в Bulgaria ON AIR.

Темата за миграцията като отговор на демографските и икономически нужди на българския пазар на труда предизвиква особен интерес, особено в разхара на летния сезон, когато нуждите се засилват. Време е да погледнем на миграцията като един от отговорите на тези наши нужди и да балансирано да менажираме националната си миграционна политика, така че потенциялът на мигрантите да бъде оползотворен. Наред с това, все по-често ще се налага да говорим за трудовите права на работниците-мигранти, тяхната защита и мониторинг, особено ще се отнася до най-учзвимите от тях. Ще нужно да запълним липсите в законодателството ни по отношение на интегрираните лица без документи и да допълнително да либерализираме и обогатим законовуте пътище до достъп до работа и пребиваване. Важна е тук ролата на държавата, но не по-малко на синдикатите и работодателите.

Анализът е създаден в рамките на съвместна програма за трудови права и трудова миграция на Платформа за международно сътрудничество в областта на мигрантите без документи (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) и Фондация Робърт Бош, Германия (Robert Bosch Stiftung).

Вижте пълното предаване в тук.