Позицията на адвокат Диана Радославова Екип ЦПП септември 1, 2019

Позицията на адвокат Диана Радославова

„ИМА НАЧИН ДА НЕ СЕ СТИГА ДО КАЗУСИ КАТО ТОЗИ НА НАРЕК ОГАНИСЯН“ –

позицията на адв. ДИАНА РАДОСЛАВОВА – управител НА ЦПП – Глас в България и адвокат по делото на Нарек Оганисян

„Получава се нещо като омагьосан кръг – заповед, санкции, които биват отменени като незаконосъобразни, след това държавата сама обжалва и всичко отново се завърта и така няколко пъти. Този затворен  кръг се получава от липсата на законодателна мисъл за малко по-широка регламентация на националната ни миграционна политика като цяло, вследствие на което има законодателни празноти, които служителите се опитват да компенсират с административни действия и актове, които се оказват незаконосъобразни.

Този случай стана доста популярен, но не е изключение.

Този случай показва една все по-затвърждаваща се практика в България, която засяга широк кръг от чужди граждани с различни националности, включително и не малко други арменски граждани. Но имаме хора в подобна на Нарек ситуация и от Босна и Херцеговина, от Русия, Афганистан, Ирак, лица без гражданство. Хора, които макар и не от бебета, но от 10, 20, 30 години живеят като „Никой“, както Нарек се изразява. Хора, които са съпрузи, родители, съвестни работници и служители, хора с професии и изключителни умения.

Миграционният поток към и през България от 2013 година е изключително увеличен, и въпреки спада на броя влизащи в страната ни хора през последните няколко години, миграционният статут на България в европейското и световно пространство е трайно променен. Променен е светът, в който живеем. Именно поради това, ние не можем да си позволим просто да се ограждаме с телени съоръжения и да се опитваме да се изолираме от света, но трябва гъвкаво и разумно като държава да адаптираме миграционната си политика не само поради изисванията на задължителното европейско законодателство, но поради нашата собствена нужда от млади, работещи хора с потенциала за или с наличната вече пълна, цялоста и ефективна интеграция в обществото ни. Хора като Нарек не са такива, от които да се пазим или да гоним от държавата ни, а да приветстваме.

Има начин да не се стига до подобни казуси.

През пролетта на тази година, ЦПП – Глас в България и група граждански организации работещи в сферата на миграцията и бежанците, започнахме експертна работна група за изработване  на предложение за законодателни промени с цел уреждане статута на определени категории граждани на трети страни, които са в положение подобно или близко до това на Нарек, както и  въвеждане на “статут на търпимост за чужденци“ – правен модел, който се прилага в не малко европейски държави, включително съседните на нас Румъния и Гърция. Тепърва ще има какво да споделим в тази посока. Това не е нова идея, такива дискусии и предложения са били повдигани и преди, но вярваме и се надяваме, че поради назряването на проблема и с обединените ни усилия, ще постигнем целта. Но без законови промени, положението на Нарек, на десетките арменски граждани и на стотици други граждани в България няма да може да бъде адекватно адресирано. Това засяга не само чуждите граждани, това засяга сигурността на цялото общество.“