Единствен представител на гражданското общество бе нашия колега – адв. Десислава Тодорова в пленарно обсъждане на Европейския парламент за сътрудничество при управление на границите и миграцията cla_team април 29, 2024

Единствен представител на гражданското общество бе нашия колега – адв. Десислава Тодорова в пленарно обсъждане на Европейския парламент за сътрудничество при управление на границите и миграцията

На 8 април 2024 Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент (LIBE) проведе изслушване относно рамката за сътрудничество в областта на управлението на границите и миграцията с България и Румъния. Рамките за сътрудничество се основават на резултатите от шестмесечните пилотни проекти, осъществени в България и Румъния през 2023 г.

В изслушванията бяха поканени :

– Михай-Четалин Некула, държавен секретар, Министерство на вътрешните работи, Румъния

– Оливие Ониди, заместник-генерален директор, отговарящ за Шенген и вътрешна сигурност, Европейска комисия (HOME.DDG2)

– Нина ГРЕГОРИ, изпълнителен директор на Агенцията на Европейския съюз за убежище (EUAA)

– Антон Златанов – Директор на Главна Дирекция „Гранична Полиция“, България

– Десислава Тодорова, от името на Мрежата за наблюдение на насилието по границите.

Благодарение на сътрудничеството си с Мрежата за наблюдение на граничното насилие (Border Violence Monitoring Network), Център за правна помощ – Глас в България получи ценната възможност да участва в изслушването като единствен представител на гражданското общество.

Обменът на мнения за България и Румъния показа колко непопулярни са миграционните ситуации и миграционните политики на двете страни; разминаването между приемането на политики и реалностите на място; и колко постно е пространството на гражданското общество в процесите на вземане на решения.

Запис на български език е наличен тук: