Официално откриване на проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България” Екип ЦПП ноември 23, 2021

Официално откриване на проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България”

На международния ден на мигранта Център за правна помощ – Глас в България имаше удоволствието да представи проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България” пред представители на неправителствени организации работещи в сферата на защита на човешките права, държавни институции, медии и шиораката общественост. Целта на проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България” е да спомогне за спазване на човешките права и промяна на институционалните и съдебни практики и законодателство чрез предоставяне на правна помощ на лица търсещи закрила, бежанци и мигранти и чрез застъпничество пред служители, работещи с тях и съдии. Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 157 385 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. По този проект Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП) работи в партньорство с Фондация за достъп по права – ФАР. Сред официалните гости на събитието, които направиха обръщение към присъстващите, бяха г-жа Свилена Игнатова – главен експерт – Дирекция “Национален превантивен механизъм и основни права и свободи на човека” към офиса на омбудсмана на Република България и г-жа Шойра Рузибаева – съветник по закрилата към ВКБООН. По повод събитието можете да погледнете участието на Полин Кумие от Камерун и адвокат Диана Радославова, директор на ЦПП – Глас в България, в БНТ Интервю с Радостина Павлова, ръководител на проекта, по БНР Още за събитието в медиите вижте от „България Днес“ и „Маргиналия“