Мониторинг върху процедурата за идентифициране на уязвими категории чужденци, кандидатстващи за закрила в Р. България, и приложението на Въпросник за идентификация на хора, търсещи закрила, с травматичен опит Екип ЦПП ноември 21, 2023

Мониторинг върху процедурата за идентифициране на уязвими категории чужденци, кандидатстващи за закрила в Р. България, и приложението на Въпросник за идентификация на хора, търсещи закрила, с травматичен опит

Период – 2013-2014 г. (15 месеца)

Име – BG05/388: Мониторинг върху процедурата за идентифициране на уязвими категории чужденци, кандидатстващи за закрила в Р. България, и приложението на Въпросник за идентификация на хора, търсещи закрила, с травматичен опит

Донор – Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г.

Партньор – Фондация „Център за подпомагане на хора, преживели изтезание“ – АСЕТ

Обща стойност – 22 408,96 евро

Кратко описание – Спомагане за успешното въвеждане на процедура за идентификация на лица с травматичен опит сред търсещите закрила, чрез провеждане на 600 интервюта, мониторинг и докладване на специфични нарушения на правата на търсешите закрила с травматичен опит и наблюдение върху приложението на Въпросник PROTECT.

Свързани материали: