“Миграцията е движещата сила на човешката история” Екип ЦПП декември 18, 2019

“Миграцията е движещата сила на човешката история”

КОГА: 08:33 AM | КЪДЕ: Това заяви адвокат Диана Радославова на официалното откриване на проект „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България““

Какво казаха партньори, съмишленици, представители на ВКБООН и на омбудсмана на Република България, както и една смела жена от Камерун – Полин Кумие?

Миграцията е движещата сила на човешката история