Материали и документи

Материали и документи Екип ЦПП декември 19, 2023
Документи
Устав и регистрация пред Министерство на Правосъдието
Удостоверение за регистрация в обществен полза
Устав на Център за правна помощ в България
Етичен кодекс

Отношенията между членовете/служителите/доброволците на Фондацията се основават на взаимно доверие, толерантност и етичност.

Етичният кодекс определя стандартите за поведение при осъществяване на дейността на Фондация „Център за правна помощ – Глас в България”. Правилата, съдържащи се в него, се отнасят до всички членове на Фондация „Център за правна помощ – Глас в България”, до нейните служители и доброволците, които подпомагат организацията в нейната дейност.

Брошура за дейността

Може да видите резюме на нашите дейности в брошурата ни.

Свържете се с нас
Имате нужда от консултация? Съвржете се с нас.

Вашите данни са запазаени