Зкриващо събитие по проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България” – 20 октомври 2021г. Екип ЦПП ноември 20, 2021

Зкриващо събитие по проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България” – 20 октомври 2021г.

„Ние проправяме пътища там, където те липсват.“
ЦПП – Глас в България и Фондация за достъп до права ФАР споделят опита и резултатите от двугодишната съвместна работа по проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България”. В събитието участваха представители на институции, неправителствения сектор, мигрантската общност,  приятели и съмишленици.

Видеозапис от събитието можете да видите: