Защита на мигрантите с несигурен статус: намаляване използване на задържането и прилагане на алтернативи в общността Екип ЦПП ноември 21, 2023

Защита на мигрантите с несигурен статус: намаляване използване на задържането и прилагане на алтернативи в общността

Период – 1 Януари 2017 – 31 Март 2019 (27 месеца)

Име – Защита на мигрантите с несигурен статус: намаляване използване на задържането и прилагане на алтернативи в общността

Донор – Европейската Програма за интеграция и миграция (European Programme for Integration and Migration – EPIM) на Network of European Foundations (NEF)

Партньор – Български адвокати за защита правата на човека (БАПЧ)

Обща стойност – 134 512 евро

Кратко описание – Целта на проекта бе да се намали непропорционалното задържане на имигранти, да се установят ефективни алтернативи на задържането в общността. Дейността по проекта включваше застъпничество по ключови цели, правна помощ на задържани лица, кейс мениджмънт на 50 случая на мигранти, и комуникации.

Свързани материали: