Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България Екип ЦПП ноември 21, 2023

Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България

Период – 24 октомври 2019 – 23 октомври 2021 (24 месеца)

Име – ACF/39 Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България https://migrantrights.eu/

Донор – Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021

Партньор – Фондация за достъп до права (ФАР)

Обща стойност – 164 709.00 евро (118,789.24 евро за ЦПП)

Кратко описание – Чрез предоставяне на правна помощ на търсещи закрила, бежанци и мигранти, и чрез застъпничество пред служители, работещи с тях и съдии, да се доведе до индивидуален резултат на спазване на човешките права и до промяна на институционалните и съдебни практики и законодателство.

Свързани материали:

Прочети още: Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България