Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България – продължение Екип ЦПП ноември 21, 2023

Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България – продължение

Период – 1 ноември 2021 – 1 ноември 2023 (24 месеца)

Име – ACF/729 Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България – продължение https://migrantrights.eu/

Донор – Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021

Партньор – Фондация за достъп до права (ФАР); Фондация „Мисия Криле“

Обща стойност – 199 816.00 евро

Кратко описание

Този проект надгражди като време и като дейности започнатият през 2019 година съвместен проект между ЦПП-Глас в България и Фондация за достъп до прав ФАР по същата програма.

Целта на проекта бе чрез предоставяне на правна помощ на търсещи закрила, бежанци и мигранти, и чрез застъпничество пред служители, работещи с тях и съдии, да се доведе до индивидуален резултат на спазване на човешките права и до промяна на институционалните и съдебни практики и законодателство.

Тези цели реализирахме чрез няколко основни дейности:

  • Холистична правна дейност, подкрепена с психологически становища – правни консултации в офисите на трите организации в София и в страната; психологическо и социално подпомагане с експерти от МК; придружаване на интервюта в центровете на ДАБ, консултации в имиграционните центрова за задържане и съдействие в миграционни процедури като цяло, административно и процесуално представителство пред национални и европейски съдилища и институции;
  • Застъпничество в традиционни и нетрадиционни форми с едно богато оставено наследство от експертиза под формата на 19 становище с препоръки на теми като материалните и процесуални аспекти на процедурата за международна закрила; спецификите на за първи път активираната временна закрила; достъп до територия; регуларизация; права на децата; имиграционното задържане; експулсирането; климатичните промени и бежанците.
  • Комуникация и търсенето на креативни канали за нейното осъществяване – истории на основни страни на произход на хора от тях; кулминация с допълнителната комуникационна дейност, на която сме отделили специално място на днешното събитие.

Свързани материали:

Заключителен анализ: На правна и административна практика за периода 2019-2023 г. – Център за правна помощ в България (centerforlegalaid.com)

„ПОЧТИ ТУК – за сигурен достъп до закрила на бежанците“ – допълнителна комуникационна дейност по проекта.

За повече информация и запознаване с дейностите по проекта, статии за страни на произход и доклади, моля посетете сайта ЕФЕКТИВНА ПРАВНА ПОМОЩ ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ В БЪЛГАРИЯ (migrantrights.eu)