Адв. Диана Радославова представи правния икономически анализ „Укрепване на трудовите права на мигрантите в България“ пред Българско национално радио cla_team юли 3, 2024

Адв. Диана Радославова представи правния икономически анализ „Укрепване на трудовите права на мигрантите в България“ пред Българско национално радио

Най-новият правен и икономически анализ на състоянието на трудовия пазар в България и ролята на миграцията в справяне с наличните предизвикателства Укрепване на трудовите права на мигрантите в България“ бе представен и в студиото на Българско Национално Радио. Анализът е изготвен от експерти от ЦПП-Глас в България и Институт за пазарна икономика (ИПИ), съчетан с теренно проучване чрез провеждането на информационни интервюта с три целеви групи – уязвими работници мигранти; работодатели и представители на бизнеса, работещи с мигранти; синдикати.

Изводите от теренното проучване и двата анализа еднозначно посочват, че:

⚠️Нуждите на пазара на труда в България от работници се увеличават и миграцията ще има все по-голяма роля като алтернативен отговор на тези нужди;

⚠️Образователният и трудов профил на мигрантското население от трети страни в България е силно благоприятен;

Нуждата от допълнителна реформа и облекчаване достъпа до разрешение за работа, право на труд и ефективна интеграция на мигрантите е належаща;

⚠️Бежанците остават почти напълно неоползотворен трудов ресурс, въпреки демонстрираните успехи на целенасочените проекти за трудова интеграция;

⚠️Защита правата на работниците мигранти, особено най-уязвимите от тях, остава извън полезрението на държавата.

Пълният материал в интервюто на адв. Диана Радославова, ЦПП – Глас в България, по Bulgarian National Radio , радио София