News

“ Работникът е работник: Как да гарантираме достъпа до правосъдие на работещите мигранти без документи.” A Worker is a Worker: How to ensure that undocumented migrant workers can access justice.

08.04.2020

На 6 aприл 2020 г., Платформата за междунардно сътрудничество за недокументираните мигранти (PICUM) публикува доклад за достъпа до правосъдие на лица без документи Работникът е работник: Как да гарантираме достъпа до правосъдие на работещите мигранти без документи.

 

On Monday, 6 April 2020, the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)  launched  the dedicated webpage, video and report A Worker is a Worker: How to ensure that undocumented migrant workers can access justice

На 6 aприл 2020 г., Платформата за междунардно сътрудничество за недокументираните мигранти (PICUM) публикува доклад за достъпа до правосъдие на лица без документи Работникът е работник: Как да гарантираме достъпа до правосъдие на работещите мигранти без документи. ЦПП – Глас в България, член на PICUM, е сред организациите, спомогнали за изготвянето на доклада чрез предоставяне на информация за ситуацията на недокументираните работници България.

В България, както в другите европейски страни, част от хората, които приготвят и сервират нашата храна, строят и поддържат нашите жилища, грижат се за нас и нашите семейства и роднини, са в особено трудно положение: те са чужденци, които нямат документи за работа и престой. Това означава, че не могат да се оплачат при неправда и дори насилие от страна на работодателите си, призракът да бъдат задържани и депортирани винаги виси над тях, а в сегашната трудна ситуация на епидемия, не могат да се възползват от никакви мерки за подкрепа.

 

On Monday, 6 April 2020, the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)  launched  the dedicated webpage, video and report A Worker is a Worker: How to ensure that undocumented migrant workers can access justice. Center for Legal Aid – Voice in Bulgaria, member of PICUM, is one or the contributors to the report on access to justice for undocumented workers, providing information on the situation of undocumented workers in Bulgaria.

In Bulgaria, as in other European countries, some of the people who prepare and serve our food, build and maintain our homes, take care of us and our families, are in an especially difficult situation: they are foreign nationals without residence and work permits. This means that they cannot complain in case of injustice or even violence on the part of employers, as the ghost of detention and deportation always hangs above them, and in the current difficult situation of epidemic, cannot access any support measures. Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) #AWorkerIsAWorker